Yönetim Kurulu

Dernek Başkanı : Tülin KUŞGÖZOĞLU
Dernek Sekreteri : Hatice KARAER ÜNALDI
Dernek Saymanı : Berna ARAPASLAN
Üye : Ayfer APAÇIK
Üye : Meryem Sema AYDOĞAN

Dernek Başkanı : Tülin Kuşgözoğlu
Tülin Kuşgözoğlu, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’nda, yüksek lisansını 2002- 2005 yılları arasında TODAİE’da Kamu Yönetimi alanında yapmıştır.

Kuşgözoğlu, 1994-1995 yıllarında Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde başladığı psikodrama eğitimini tamamlayarak, Psikodramatist/ Psikodrama Yöneticisi olmuş; ardından yine aynı Enstitüde Psikodrama Eğitici Eğitimini bitirmiştir. 2012 yılından itibaren, Enstitü bünyesinde Eğitici ve Yönetici olarak görev yapmaktadır.

Aynı zamanda Hacettepe, Başkent, Ankara ve Düzce Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümlerinde, lisans ve yüksek lisans aşamasında, bireysel görüşme teknikleri, grup teknikleri ve aile tedavileri gibi konularda dersler vermektedir.

1997 yılında Aile ve Evlilik Danışmanlığı eğitimi de almış olan Kuşgözoğlu, bireysel psikoterapi ve aile danışmanlığının yanında psikodrama alanında eğitim ve yaşantı grupları yönetmektedir.

Çocuk ve ergenler ile bu döneme ilişkin sorunlar, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı, kadın ve çocuğa yönelik şiddet, kadın ve aile çalışmaları, ruhsal travmalar ve sağaltımı, psikiyatrik engelliler ilgi alanlarından olup, özellikle bu alanlarda psikodrama grupları yönetmektedir.

Dernek Sekreteri : Hatice Karaer Ünaldı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. 2000 yılında Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden uzmanlık eğitimini tamamladı. 2004-2012 yılları arasında Gaziosmapaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Psikodrama eğitimini Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünde 2017 yılında “Migren ve Gerilim Tipi Baş Ağrısı Olan Kadınlarda Duygu Dışavurumu ve Düzenlenmesinde Psikodrama” isimli tezi ile tamamladı.

 

 

 

Dernek Saymanı : Berna ARAPASLAN
Berna Arapaslan, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş, 2002 yılında psikiyatri uzmanlığını aynı üniversiteden almıştır.

Arapaslan,2011 yılında Dr.Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü ‘nde başladığı psikodrama eğitimini tamamlayarak psikodramatist olmuştur. Halen kurum doktorluğu ve özel muaynehanesinde hizmet vermektedir.

Emekliler (yaşalmışlar),kanser hastaları ve yakınları,kronik tıbbi ve psikiyatrik hastalığı olanlar ilgi alanı olup ,bu alanlarda psikodrama çalışmaları yürütmektedir.

 

Üye: Ayfer Apaçık
1995 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş, 2005 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanlığı ihtisasını tamamlamıştır.

2011-2017 yılları arasında Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitsü’nde psikodrama eğitimi alarak, “Travmadan Sağ Kalanlarla Psikodrama” başlıklı teziyle psikodramatist olmuştur.

2006-2018 yılları arasında Diyarbakır Eğitim Araştırma ve Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapmıştır.

 

Üye: Meryem Sema Aydoğan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. Sırasıyla İstanbul Fatih Belediyesi, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Dr.Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çankaya Merkez Sağlık Ocağı, Or-an 7.Yıl Sağlık Ocağı ve Nürsel Uluç Aile Sağlığı Merkezinde çalışmıştır.

2014-2017 yılları arasında Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde eğitim aldı

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı