Derneğin Tarihçesi

2009 yılında kurulan Ankara Psikodrama Derneği, halen çalışmalarını Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere, üçlü bir saçayağı biçiminde sürdüren Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsünün, Ankara temsilcisidir. Ankara Psikodrama Derneği, çoğunluğu Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde, psikodrama eğiticisi ya da yöneticisi olan kurucu üye ile kurulmuş olup; amaçları psikodrama eğitimini ortak ilkeler çerçevesinden sürdürmek, psikodrama uygulayıcıların denetimi, gelişimi ve süpervizyonu konusunda çalışmalar yapmak, gerektiğinde mesleklerüstü alanlarda ve halkın yararına olmak üzere eğitici, geliştirici ve tedavi edici çalışmalar yapmaktır.

Derneğimiz etkinlikleri, Dernek amaçlarına uygun olarak, psikodrama grup çalışmaları ana ekseninde, seminer- konferans vb topluma yönelik eğitim etkinlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri içeriğinde şekillenmektedir.

1.Psikodrama Grup Çalışmaları:

a.Psikodrama Eğitim grupları; lisans düzeyinde ruh sağlığı alanında eğitim almış olan ve mesleki yaşamında, psikodrama yöneticisi ya da terapisti olmak isteyen, psikodramayı bir araç olarak kullanmak isteyen profesyonel meslek elemanlarının, yöntemi öğrenmek amacıyla katıldıkları gruplardır.

b.Kendini Geliştirme Grupları; konuya ilgi duyan ve psikodrama yoluyla kendini tanımak ve geliştirmek isteyen kişilerin katlabileceği gruplardır. Ankara Psikodrama Derneği’nin çatısı altında ileriye yönelik olarak “Kendini Geliştirme Grupları”nın açılması planlanmaktadır.

c.Özgün temalı gruplar; Derneğimizde, yaş, eğitim, yaşanan sorun vb. Nitelikleri açısından benzerlikler taşıyan bireylerin katılabileceği ve içeriğinde, önceden belirlenmiş bir tema üzerinde çalışma yapılması planlanan grup çalışmaları yapılmaktadır.

2.Topluma Yönelik Etkinlikler:

Derneğimizde, çeşitli kamu yada gönüllü kuruluşlarla yapılan işbirliği çerçevesinde, topluma yönelik bilgilendirme ya da bilinç artırma amaçlı eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı